อากาศเริ่มกลับสู่ความร้อนเป็นปกติ
ผมจำได้เพียงความหนาวเพียงหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้า
หลายคนรอบตัวผมเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไป
จากคนที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนแอเพราะความแปรปรวน
ความเชื่อที่ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
นั่นคือเราไม่อาจเอาชนะความเป็นธรรมชาติ
สิ่งที่พริ้วไหวค่อนข้างเปราะบางข้างตัวเรา
ทำไมช่างยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจเช่นนี้นะ
แม้ธรรมชาติข้างนอกจะยิ่งใหญ่เพียงใด
แต่ธรรมชาติภายในใจของเรากลับยิ่งใหญ่กว่า
การปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิด
บางทีอาจดีกว่าการฝืนเพียงนิดเดียว
แค่คอยรับรู้ไปกับเขาเบาๆ..
เบาๆ….
เบาๆ..
เบาๆ.
เบาๆ
.
.
.
แม้จะไม่เคยคาดหวังล่วงหน้ากับความยิ่งใหญ่ใดๆ..
Advertisements