ฉันไปตลาดมืดค้าอาวุธ

เพื่อซื้อนิวเคลียร์

มาฝากเธอ

ที่รัก

~

ฉันไปตลาดค้าไม้

เพื่อซื้อโลงศพ

มาฝากเธอ

ที่รัก

~

ฉันไปตลาดขายดอกไม้

เพื่อซื้อดอกไม้

มาฝากเธอที่รัก

~

ฉันไปตลาดค้าอิสรภาพ

เพื่อซื้อสันติภาพ

มาฝากเธอ

ที่รัก

~

แต่มันไม่เคยมีขาย!

 

I go to black market

to buy a newclear

for you

My dear

~

I go to wood market

to buy a coffin

for you

My dear

~

I go to flower Market

to buy flowers

for you

My dear

~

I go to freedom market

to buy a peace

for you

My dear

~

But it’s never besold !

Advertisements